Advies betreffende de ontwikkeling van habitats bij een verlaging van het reliëf in Wijmeers deel 1 (Berlare)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1718 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het is mogelijk dat het te ontwikkelen gecontroleerd overstromingsgebied Wijmeers bij bepaalde waterstanden van de Boven-Zeeschelde lange tijd niet kan ontwateren waardoor er in aangrenzende gebieden wateroverlast kan ontstaan. Eén van de projectscenario’s onderzoekt het realiseren van extra waterberging in GOGWijmeers deel 1 door het afgraven van gronden zodat het overstromingsrisico opgeheven wordt. In dit advies wordt onderzocht of het mogelijk is om afgravingen in het kader van waterberging te combineren met de natuurdoelstellingen en in hoeverre dit verenigbaar is met de Instandhoudingsdoelstellingen. Er wordt tevens nagegaan of er een win-win situatie kan gecreëerd worden, voor waterberging, voor natuur en voor de winning van bruikba
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2223

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurinrichting
  • Beheer
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren