Advies betreffende de openruimteverbindingen in het boscomplex van Puivelde (Sint-Niklaas) en met de omgevende bossen en waterlopen

Lode De Beck (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1895 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur keurde de Vlaamse Regering in 2009 de actie goed waarbij gestreefd wordt naar 110 ha bosuitbreiding voorzien wordt te Puivelde (Sint-Niklaas) om zo te komen tot een aaneengesloten bosgebied. Voorliggend advies spitst zich toe op de vraag hoe een aaneengesloten boscomplex kan gerealiseerd worden en welke ruimtelijke randvoorwaarden nodig zijn om ontsnipperingsmaatregelen te kunnen nemen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-feb-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2197

  Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Versnippering
  • Ruimte
  • Milieu

  Dit citeren