Advies betreffende de opheffing van het bouwverbod op twee percelen gelegen binnen beschermd duingebied in Bredene

Sam Provoost (Hoofdauteur), Lieve Vriens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1718 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In toepassing van het Duinendecreet van 1993 werd een vordering van schadevergoeding ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor twee kadastrale percelen (of delen ervan) in Bredene. Men verzoekt de omzetting van de eventuele schadevergoeding in de opheffing van het bouwverbod. In dit advies wordt gemotiveerd op basis van welke criteria de percelen destijds definitief aangeduid werden als ‘beschermd duingebied’ en waarom er geen reden is tot opheffing van de bescherming.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-jul-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3220

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Biotopen
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Strand en duinen

  Dit citeren