Advies betreffende de passende beoordeling "Maes Orgelveld LV" te Aalter

Johan Neirynck (Hoofdauteur), Maarten Hens, Willy Huybrechts

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1854 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een vergunningsaanvraag in de omgeving van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen - oostelijk deel’, werd een passende beoordeling gemaakt. In dit advies wordt nagegaan of de inschatting van de milieueffecten correct gebeurd is, en dit vooral in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats 9120 en 3130.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-feb-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2884

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Verdroging
  • Vermesting
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Verzuring

  Dit citeren