Advies betreffende de plaatsing van visafweersystemen bij de oppervlaktewaterwinning vanuit de IJzer en omliggende kanalen

Maarten Stevens (Hoofdauteur), Ans Mouton

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1923 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het waterproductiecentrum De Blankaart ontrekt water uit de IJzer en het Blankaartbekken voor de productie van drinkwater. Hiervoor wordt het water uit een ringgracht via pompen in het spaarbekken gepompt. Bij het pompen geraken vissen gekneld tegen de vuilroosters. Daarom acht de exploitant het nodig om een visafweersysteem te plaatsen aan de inname op de IJzer en aan de toevoer vanuit de omliggende kanalen en vraagt hieromtrent advies. Op basis van theoretische berekeningen wordt de impact van de pompwerking voor verschillende visgroottes nagegaan en worden aanbevelingen geformuleerd om tegen te gaan dat vissen aangezogen worden tegen vuilroosters.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-jul-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2944

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Ruimte
  • Vissen
  • Kust en Estuaria
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna
  • IJzer

  Dit citeren