Advies betreffende de staat van instandhouding van de aanwezige graslanden en kleine landschapselementen in het Marum te Brecht en Wuustwezel

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

976 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Marum, deel van SBZ het Groot Schietveld bestaat gedeeltelijk uit graslanden in landbouwgebruik. Met het instandhoudingsbesluit werd gekozen voor o.a. behoud en herstel van het kleinschalig extensief landbouwgebied en herstel van leef- en/of foerageergebied voor een aantal vogel-, vleermuis- en amfibiesoorten. De vzw. Natuurpunt, een terrein beherende natuurvereniging, zetelt in een beheercommissie waar de inrichting en beheer van het deelgebied Marum i.f.v. bovenstaande natuurdoelen besproken wordt met de betrokken gemeenten, de landbouwers, en nieuwe eigenaars van dit gebied. Natuurpunt stelt zich de vraag of het huidige beheer volstaat om invulling te geven aan de doelstellingen of om een standstill te garanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3790

Thematische lijst

  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Kleine landschapselementen
  • Beheer van natuur
  • Graslanden

Dit citeren