Advies betreffende de staat van instandhouding van Speciale Beschermingszones waarbinnen waterlichamen liggen

Desiré Paelinckx (Hoofdauteur), Gerald Louette

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1672 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de rapportage aan Europa over de Vlaamse Stroomgebiedbeheerplannen, vraagt Europa een lijst met waterlichamen gelegen in de beschermde gebieden. Daarnaast vraagt Europa de staat van instandhouding van de beschermde gebieden waarbinnen de waterlichamen liggen. Dit advies gaat na of een uitspraak mogelijk is over de staat van instandhouding van die gebieden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mei-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2246

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren