Advies betreffende de toestand van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen

Willy Huybrechts (Hoofdauteur), Maarten Hens, Cécile Herr

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2133 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Centrum voor Integraal Waterbeheer werkt aan de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water werden voor deze versie ook de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (GWATE’s) aangeduid. De toestand van deze GWATE’s wordt meegenomen in de rapportage over de kwaliteit van de grondwaterlichamen. In het kader van de kwestiewerkgroep ‘Impact’ binnen het IHD-project, berekende het INBO voor alle speciale beschermingszones de AS-IS-situatie op een vergelijkbare manier. In dit advies wordt per grondwaterlichaam een overzicht gemaakt van de piëzometers waar de GXG beantwoordt aan de doel-GXG (zoals opgenomen in POTNAT en NICHE).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-feb-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3077

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren