Advies betreffende de variabele 'Biochemisch zuurstofverbruik' voor toetsing van de habitatkwaliteit

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2036 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om een gunstige staat van instandhouding te kunnen bereiken voor verschillende Europees beschermde habitattypen en soorten werden milieukwaliteitsnormen opgesteld. Op basis hiervan werd een milieudoelstelling voor het biochemisch zuurstofverbruik (BOD) en voor opgeloste zuurstof vastgelegd voor trajecten met beekprik en rivierdonderpad. De Vlaamse Milieumaatschappij neemt BOD echter niet meer op in de standaardmetingen. Dit advies beantwoordt de vraag in hoeverre BOD strikt nodig is als toetsingsparameter voor de habitatkwaliteit van de meest gevoelige vissoorten en of het eventueel volstaat om de hoeveelheid ‘opgeloste zuurstof’ te meten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3146

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Stromende wateren
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water
  • Biotopen

  Dit citeren