Advies betreffende de verfijning van de natuurtypen 'open water' en 'kaal zandig terrein' in de ecohydrologische studie Kale- en Moervaartvallei

Geert Spanoghe (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1145 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Er is ecohydrologisch onderzoek verricht in de Moervaart- en Kalevallei, in functie van natuurontwikkeling van robuuste natuurkernen in het kader van de natuurbehoudsdoelstellingen van de Gentse Zeehaven. In dit advies wordt een verfijning gemaakt van de natuurtypes 'open water' en 'zandig kaal terrein', meer bepaald wat de abiotische randvoorwaarden zijn voor deze types. Er wordt daarnaast ook nagegaan welke ecologische randvoorwaarden de (vogel)doelsoorten nodig hebben.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-okt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2410

  Thematische lijst

  • Grondwater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna
  • Biotopen

  Dit citeren