Advies betreffende de verondieping van het Blak te Beerse

Jo Packet (Hoofdauteur), Luc Denys

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1686 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Blak te Beerse is een diepe kleiwinningsput waar momenteel het plan bestaat tot verondieping. De plas wordt gekenmerkt door onder meer het voorkomen van soorten behorend tot het Natura2000 habitattype 3130. De ingreep aan het waterlichaam mag daarom geen significant negatieve impact hebben op de aanwezige habitats, noch op de instandhoudingsdoelen die gelden voor de betreffende speciale beschermingszone. Dit advies gaat na aan welke randvoorwaarden een eventuele verondieping moet voldoen en welke monitoring daartoe aangewezen is.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-dec-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2837

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Stilstaande wateren
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren