Advies betreffende de verondieping van plassen te Rumst van vzw. Natuurpunt via grondberging

Luc Denys (Hoofdauteur), Jo Packet

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1648 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor een plassengebied te Rumst van de vzw. Natuurpunt werd een verondieping via grondberging ontworpen. De plannen werden opgemaakt door de BVBA Intoe i.s.m. de vzw. Natuurpunt, m.m.v. het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en na studie van de waterkwaliteit door de Universiteit Antwerpen (UA). Het doel is de diepe plassen om te vormen tot leefgebied voor rietvogels en geschikte omstandigheden te bekomen voor de Natura 2000 habitattypes 3150 en 3140. De gronden die aangevoerd zullen worden zijn afkomstig van het Oosterweelproject.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-jul-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3966

Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Milieu
  • Stilstaande wateren
  • Habitats

Dit citeren