Advies betreffende de vismigratie in gemaal Stenengoot in de Waaslandhaven

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2987 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies behandelt een vismigratieproject in de Waaslandhaven (tussen Verrebroekdok enerzijds en Lage en Hoge watergang anderzijds) waar men zeer waarschijnlijk oude gemalen gaat vervangen door een nieuw gemaal met drie vijzels.We gaan na of het volstaat om drie vijzels in het nieuwe gemaal Stenengoot visveilig te maken door enkel de onderste windingen aan te passen of het volstaat dat men één vispasseerbare vijzel (omhulde buisvijzel met aangepaste windingen) bouwt in combinatie met twee niet-passeerbare vijzels met afschrikkingsysteem. In dit advies wordt ook bij alternatieven stil gestaan, bij de stroomsnelheid in de afvoerkokers en bij glasaalmigratiesystemen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-apr-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2235

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Versnippering
  • Milieu
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna

  Dit citeren