Advies betreffende de vismigratie tussen Berlare Broek, Donkmeer (Berlare) en de Schelde

Maarten Stevens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  307 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In kader van het natuurinrichtingsplan voor Berlare Broek en Donkmeer te Berlare wordt er ook een luik vismigratie voorzien. In het projectgebied zijn er twee pompgemalen en enkele stuwen die niet passeerbaar zijn voor vissen. In het advies wordt nagegaan hoe vismigratie kan hersteld worden tussen de Schelde en het Donkmeer en tussen Donkmeer en Berlare Broek.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 24-aug-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3333

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Vissen
  • Vismigratie
  • Fauna
  • Versnippering
  • Stromende wateren
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer
  • Beleid
  • Kust en Estuaria
  • Stilstaande wateren
  • Schelde
  • Beheer van water
  • Milieu
  • Ruimte
  • Biotopen
  • Soorten

  Dit citeren