Advies betreffende de voorgestelde maatregelen t.b.v. kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw bij werken aan een havendok in Zeebrugge

Eric Stienen (Hoofdauteur), Peter Adriaens, Wouter Courtens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1623 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Aan de noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrugge, wordt een verlenging van een bestaande kaaimuur voorzien met ± 780 m. Naast de bouwlocatie broeden sinds enkele jaren belangrijke aantallen kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. In een milieunota en Passende Beoordeling worden maatregelen voorgesteld voor het behoud van deze broedpopulaties. In het advies wordt aangetoond in hoeverre de geplande werken een impact kunnen hebben op de broedpopulaties van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw en wordt de link gelegd met de instandhoudingsdoelen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’. Voorts beantwoordt het advies de vraag of het meeuwvriendelijk inrichten van 4 ha dak-infrastructuur volstaat voor het behou
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-feb-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2706

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Zee- en kustvogels
  • Soorten
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren