Advies betreffende de waterkwaliteit bij de natuurontwikkeling Grote Geule te Kieldrecht (Beveren)

Ralf Gyselings (Hoofdauteur), Luc Denys, Jo Packet

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1748 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het licht van de groei van de Antwerpse Haven zijn er natuurcompensaties nodig. Uitbreiding van de natuurwaarden van de Grote Geule te Kieldrecht (Beveren) behoort tot de mogelijkheden. In dit advies wordt onderzocht welke waterkwaliteitsnormen nodig zijn, o.m. voor de habitattypen 'riet en water', 'zoete wei' en 'plas en oever', welke factoren momenteel slecht scoren, wat de impact is van het water uit afwateringsgrachten en uit de Linie en de Broekwatergang? Mogelijke maatregelen ter verbetering van het aquatisch systeem worden ook bekeken. Er wordt onderzocht of er risico is op fosfaat- of andere nutriëntenvergiftiging ten gevolge van hydrologische isolatie. Tot slot wordt gekeken naar resultaten van andere kreekherstelprojecten en
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mrt-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2346

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Milieu
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Vermesting
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren