Advies betreffende de wijziging van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) voor zeevogels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1674 Downloads (Pure)

Uittreksel

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu zorgt voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn in het Belgische deel van de Noordzee. Om tot een efficiënt beleid te komen probeert deze dienst de uitvoering van deze richtlijnen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Eind 2018 werden de doelen voor de KRMS geactualiseerd en momenteel worden de bestaande instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) voor de mariene beschermde gebieden onder de loep genomen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-nov-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4032

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soorten

Dit citeren