Advies betreffende ecohydrologische interpretatie van de peilmetingen in de vallei van de Asbeek

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1743 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de Vallei van de Asbeek in Limburg wordt aan lange termijn monitoring gedaan van grondwaterafhankelijke vegetaties. Het advies bespreekt uitgaande van de huidige abiotische situatie wat de knelpunten en kansen zijn voor de voorkomende Europees beschermde habitattypes.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-sep-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2393

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Habitats
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren