Advies betreffende ecohydrologische vragen over het Vijverbroek en Heppeneert in het kader van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen

Willy Huybrechts, Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1716 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor het bepalen van de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied van de Grensmaas is bijkomende informatie gewenst over de ecohydrologische toestand van de deelgebieden Vijverbroek en Heppeneert. Het advies bespreekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van ‘drijftillen’ (habitattype 7140) in het Vijverbroek. Voor kwartelkoning is herstel van natte graslanden nodig te Heppeneert. Het advies bespreekt de kansen voor herstel van leefgebied van kwartelkoning, rekening houdend met de dalingen in grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen van de Maas door de grindwinning.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jan-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2283

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Soorten en habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren