Advies betreffende een duurzame populatiegrootte van bever (Castor fiber)

Jan Stuyck (Hoofdauteur), Jim Casaer, Joachim Mergeay

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1452 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vanuit autochtone restpopulaties is de Europese bever (Castor fiber) in West-Europa sinds enkele decennia terug in opgang. Ook in Vlaanderen kende de soort vrij recent een populatie- en areaaluitbreiding. In dit advies worden elementen aangebracht om de duurzaamheid van een populatie voor Vlaanderen te beoordelen. Het begrip ‘duurzaam’ beperkt zich in dit advies tot de ecologische ‘leefbaarheid’ van de populatie. Hierbij worden modellen besproken die veelal gebruik maken van populatiegenetica.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-nov-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2849

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna

  Dit citeren