Advies betreffende een passende beoordeling bij het project 'opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1662 Downloads (Pure)

Uittreksel

Er is een complex project Kanaal Bossuit–Kortrijk lopende om dit kanaal bevaarbaar te maken voor zwaardere schepen. Dit wil zeggen dat het kanaal op bepaalde plaatsen verdiept of verbreed moet worden. Men wil ook een aansluiting met de Leie realiseren. Het kanaal gaat door een habitatrichtlijngebied van het Natura 2000 netwerk waar grondwatergevoelige habitats voorkomen. Door de geplande werken zal de grondwaterstroom vermoedelijk licht wijzigen. Inmiddels ligt een ontwerp van passende beoordeling en een rapport van de grondwaterstroming op tafel. Dit advies beantwoordt de vraag of de ontwerp passende beoordeling een correct beeld geeft van de te verwachten impact op de aanwezige beschermde habitats. We bespreken tevens de mogelijke impact op de zeldzame ‘kalktufbronnen’ die er voorkomen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-jan-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4072

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Versnippering
  • Beheer van water
  • Grondwater
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Dit citeren