Advies betreffende een passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets voor een grondwaterwinning te Heers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1618 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Watergroep vraag een hervergunning van een drinkwaterproductiecentrum in Rukkelingen – Heers in het zuiden van de provincie Limburg. ANB stelt INBO de vraag of het onderzoek in het kader van een passende beoordeling en VENtoets voor de grondwaterwinning Heers voldoende is om negatieve effecten t.a.v. de aandachtzones voor natuur uit te kunnen sluiten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-apr-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4166

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Grondwater
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Overstromingsgebieden
  • Moerassen

Dit citeren