Advies betreffende een studie wat betreft de effecten op de groenknolorchissen bij de ophoging fase 3 van het Logistiek Park Waaslandhaven met overschotgronden van Liefkenshoekspoortunnel

Ralf Gyselings (Hoofdauteur), Willy Huybrechts

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1634 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij de aanleg van de Liefkenshoek spoortunnel komt 600.000 m³ infrastructuurspecie vrij. Deze overschotgronden moeten ergens gestockeerd worden. Een voorgestelde zone ligt binnen Vogelrichtlijngebied. Hiervoor werd een passende beoordeling, een grondwatermodellering en een ecohydrologische effectanalyse opgemaakt. Hier wordt advies gegeven bij deze drie studies/rapporten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-dec-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2408

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora

  Dit citeren