Advies betreffende een update van het grondwatermeetnet Olens Broek-Langendonk te Herentals.

Maud Raman (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1777 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur en Bos is bezig met de uitbouw van een lange termijn grondwatermeetnet voor beheermonitoring. In het kader daarvan wordt het bestaande meetnet per natuurterrein gefaseerd in de tijd geëvalueerd. Voor het natuurterrein Olens Broek-Langendonk te Herentals en Olen rijst de vraag welke meetpunten op lange termijn verder dienen opgemeten te worden in functie van beheermonitoring. Actueel worden hier nog 24 peilpunten manueel door de boswachter opgemeten. Gezien het budget voor monitoring beperkt is, streeft men naar een minimaal aantal meetpunten die zullen uitgerust worden met dataloggers.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-dec-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3810

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Verdroging
  • Beheer van water
  • Meetnetten
  • Vernatting

Dit citeren