Advies betreffende herstelwerken aan de Berwijn te Moelingen

Willy Huybrechts (Hoofdauteur), Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1673 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Als mitigerende maatregel bij de aanleg van een aardgasvervoerleiding werd in het MER een natuurinrichting voorzien op de Berwijn. In uitvoering van deze natuurinrichting en om mogelijke bedreigingen van rivierdynamiek op de vervoerleidingen te voorkomen, werd een maatregelenpakket voorgesteld. In dit advies wordt dit maatregelenpakket gescreend en van commentaar voorzien.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jun-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2558

  Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Beheer
  • Beheer van natuur

  Dit citeren