Advies betreffende het beheer van hoogveenvegetaties te Hoogstraten

Geert De Blust (Hoofdauteur), Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1793 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij de opmaak van het Uitgebreid Bosbeheerplan Hoogstraten wordt een visie ontwikkeld rond de gewenste natuurdoelen binnen de perimeter van het plan. Binnen het plangebied bevindt zich het Ringven waar de vegetatie zich in de richting van hoogveen ontwikkeld heeft. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze vegetatie, is het de betrachting om in het Uitgebreid Bosbeheerplan de waarde van dit deelgebied blijvend te verzekeren. Dit advies formuleert een aantal maatregelen die wenselijk zijn om de ontwikkeling van hoogveen te optimaliseren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-aug-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2787

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Heiden en hoogveen
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren