Advies betreffende het behoud van een populierenrij in relatie tot de compensatiedoelstellingen voor Prosperpolder Zuid.

Geert Spanoghe (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1422 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het gebied Prosperpolder Zuid wordt voorzien als natuurcompensatiegebied voor strand- en plasbroeders in het kader van het Complex Project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. Hiertoe dient 160 ha volwaardig ingericht te worden als broedgebied voor kluut, strandplevier en visdief. Er werden een aantal inrichtingsvarianten uitgewerkt waarbij gezocht wordt naar milderende maatregelen ten aanzien van de verstoring van het gebied door randinvloeden. De westelijke rand van het gebied wordt gekenmerkt door een oude dijk (de Zoetenberm) met twee rijen hoge populieren over heel de lengte. Het ANB stelt de vraag of het behoud van deze populierenrijen kan samengaan met het duurzaam behalen van de compensatiedoelstellingen voor dit gebied?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-sep-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4160

Thematische lijst

  • Broedvogels

Dit citeren