Advies betreffende het belang van slikranden als oeverzones langs de Dender (traject tussen de sluis van Denderbellen en de sluis van Dendermonde).

Sophie Vermeersch (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1703 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Dender tussen Dendermonde en Aalst voor schepen tot 1350 ton, zouden heel wat oevers verlegd moeten worden. De nieuwe oevers zullen zo natuurvriendelijk aangelegd worden, rekening houdend met de vereisten voor scheepvaart, de beschikbare ruimte en het achterliggend grondgebruik.De aanleg van vooroevers wordt in overweging genomen. Het advies bekijkt of de maatregel in verhouding is tot de te verwachten meerwaarde voor natuur en welke manier van uitvoering aangewezen is om de natuurwaarden te optimaliseren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-nov-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2429

  Thematische lijst

  • Stromende wateren
  • Natuurinrichting
  • Oppervlaktewater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren