Advies betreffende het concept van temporele vismigratie om vismigratieknelpunten te saneren.

David Buysse (Hoofdauteur), Johan Coeck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1448 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op basis van voorlopige monitoringsresultaten van een temporele visdoorgang te Ittervoort wordt gesteld dat deze migratiefaciliteit een meerwaarde kan bieden voor het visbestand. Vraag is of dit met wetenschappelijke argumenten onderbouwd kan worden. In het advies wordt het belang van vrije vismigratie aangetoond, welke interne en externe factoren hierin een rol spelen, in welke periode van het jaar migratie vooral optreedt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en literatuurgegevens wordt nagegaan in hoeverre en voor welke vissoorten een temporele visdoorgang vrije vismigratie zou verbeteren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-okt-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3016

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vismigratie
  • Versnippering
  • Milieu
  • Vissen
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren