Advies betreffende het effect van de inplanting van waterzuiveringstations nabij VEN-gebied te Ninove en Deinze

Willy Huybrechts (Hoofdauteur), Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1797 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Sint-Martens-Leerne wordt een riolering aangelegd op de noordelijke grens van een VEN-gebied. Dit advies gaat na of de werken, meer bepaald de bemaling van de sleuven, leiden tot verdroging in de aangrenzende biotopen. Daarnaast wordt de afkoppeling van hemelwater en de lozing ervan in VEN- gebied ter hoogte van Nederhasselt voorzien. In dit advies wordt onderzocht welke de effecten zullen zijn op de aanwezige waardevolle vegetatie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-nov-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2418

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Grondwater
  • Verdroging
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Vermesting

  Dit citeren