Advies betreffende het gebruik van bloemzaadmengsels ten bate van bestuivers en biodiversiteit

Joachim Mergeay (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3577 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De aanleg van bloemenweiden, bloemenranden, akkerranden, bloemenrijke tuinen door het inzaaien van zaadmengsels wordt de laatste tijd sterk gepromoot. De achterliggende motivatie hiervoor is een positieve bijdrage aan de biodiversiteit op lokaal niveau en in het bijzonder een bijdrage aan het stoppen van de achteruitgang van bijenpopulaties. Over de (positieve) effecten van dit fenomeen bestaat echter weinig en/of verspreide of moeilijk toegankelijke literatuur zodat het niet eenvoudig is om hierover een éénduidige visie te ontwikkelen. In dit advies wordt via een literatuuroverzicht eerst het kader van de achteruitgang van bijen en andere bestuivende insecten geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van biodiversiteit (van bestuiv
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mei-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2759

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Processen
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Bestuiving en zaadverspreiding

  Dit citeren