Advies betreffende het gebruik van Gallowayrunderen en voorlopig voorstel voor het beheer van dijkvegetaties op de rechteroever van de Zeeschelde tussen Dendermonde en St.-Amands.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1153 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het beheer van de graslanden op de dijken langs de Zeeschelde en Durme bestaat reeds decennia uit maaien of begrazen met schapen. Er wordt nu onderzocht of er mogelijkheden zijn voor begrazing met Gallowayrunderen. In dit advies wordt een aanzet tot een beheerplan gegeven voor dijkvegetaties langs de Zeeschelde in het algemeen en voor het traject Dendermonde - Sint-Amands (rechteroever) in het bijzonder. Er wordt ook nagegaan of Gallowayrunderen gebruikt kunnen worden voor de begrazing op dijken langs de Schelde.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-apr-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2253

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren