Advies betreffende het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid vanaf 2013

Francis Turkelboom (Hoofdauteur), Olivier Dochy

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  102 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Eind januari 2010 heeft het departement Landbouw en Visserij een discussietekst over het gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2013 overgemaakt aan het kabinet Landbouw en Visserij, als basis voor verdere discussie met andere departementen binnen de Vlaamse Overheid en met het Vlaamse middenveld. Dit advies bevat opmerkingen bij deze discussietekst en er worden voorstellen tot aanpassing van de tekst gegeven. De opmerkingen en voorstellen zijn zichtbaar als ‘track changes’.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 15-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2234

  Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij

  Dit citeren