Advies betreffende het inzetten van begrazing met schapen voor het beheer van pimpernelgraslanden in Pikhakendonk (Boortmeerbeek)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1894 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De natuurdoelstellingen voor de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren (Grote en Kleine Nete, Dijle, Zenne en Durme) werden vastgelegd als instandhoudingsdoelen. Voor de Dijle wordt de nadruk gelegd op een uitbreiding van het Natura 2000 habitattype ‘laaggelegen schraal hooiland (6510) subtype grote pimpernelgraslanden’. Dit advies gaat na of schapen inzetbaar zijn bij het beheer van pimpernelgraslanden en zo ja onder welke randvoorwaarden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 5-dec-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2649

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren