Advies betreffende het luik Rivierherstel Leie in het kader van het Seine-Scheldeproject

Maud Raman (Hoofdauteur), Lieve Vriens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2005 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het advies kadert in het project Rivierherstel Leie. Doelstelling hiervan was om in tien deelgebieden 500 ha natte natuur te realiseren via natuurontwikkeling. Deze doelstelling is verminderd naar 300 ha. In het advies wordt aangegeven welke locaties de beste kansen bieden om deze natte natuur te realiseren. Er wordt ook geduid welke rapporten en studies het belangrijkste referentiekader vormen om deze natuurinrichting op gefundeerde wijze uit te voeren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-mrt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3267

  Thematische lijst

  • Waterstroomgebieden
  • Geografisch en beleid
  • Natuurherstel
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Ruimte
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Maatschappij
  • Buitengebied

  Dit citeren