Advies betreffende het onderzoeksopzet naar mogelijke aanpassing van grinddrempels in de Grensmaas

Els De Bie (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1086 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij de uitvoering van het Vlaams-Nederlandse Grensmaasproject werd als mitigerende maatregel de aanleg van grinddrempels voorzien. Dit was noodzakelijk gezien de optredende verdroging in Vlaamse Speciale Beschermingszones. Er worden evenwel een aantal knelpunten gesignaleerd t.g.v. de drempels. Deze hebben betrekking op stagnerend water ter hoogte van de Itterense Weerd, de lozing van waswater uit het verwerkingsbekken en de kanovaart. De Nederlandse Rijkswaterstaat wil via een onderzoeksproject nagaan of met een aanpassing van de drempels deze knelpunten kunnen opgelost worden. Dit advies gaat na of het voorgestelde onderzoeksopzet geschikt is om de effecten te kunnen beoordelen van een gewijzigde grinddrempel op de grondwaterstanden en op
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-sep-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2594

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren