Advies betreffende het ontwerp actieprogramma 2011-2014 in het kader van artikel 5.5 van de Nitraatrichtlijn

Maarten Hens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1634 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse overheid werkte in overleg met de Europese Commissie een verscherpt actieprogramma 2011-2014 uit in het kader van artikel 5.5 van de Nitraatrichtlijn. Deze richtlijn heeft als doel het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nitraten uit agrarische bronnen. In een screeningsnota betreffende het actieprogramma onderzocht de Vlaamse Landmaatschappij of het actieprogramma mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken. Men kwam tot het besluit dat het verscherpte actieprogramma in vergelijking met het vorige geen aanzienlijke negatieve milieueffecten genereert. In het advies wordt deze stelling onder de loep genomen en worden bijkomende opmerkingen geformuleerd.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-apr-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2531

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Vermesting

  Dit citeren