Advies betreffende het ontwerp van Actieplan Droogte en Overstromingen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1486 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de septemberverklaring van 24 september 2018 van de Vlaamse Regering werd verwezen naar de uitzonderlijke zomer van 2018, die ons confronteerde met de realiteit van de klimaatverandering en naar de opmaak van een structureel plan tegen waterschaarste en wateroverlast nog voor het einde van de legislatuur. Minister Joke Schauvliege gaf de VMM de opdracht om een plan tegen waterschaarste en wateroverlast uit te werken. Dit ontwerp actieplan droogte en overstromingen is voorwerp van dit advies.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-feb-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3750

Thematische lijst

 • Vissen
 • Natuurherstel
 • Estuaria
 • Oppervlaktewater
 • Stromende wateren
 • Kaderrichtlijn Water
 • Grondwater
 • Stroombekkens
 • Vernatting
 • Stilstaande wateren
 • Verdroging
 • Beheer van water
 • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren