Advies betreffende het peilbeheer in de Ronde Put (Mol-Postel) en mogelijke beheermaatregelen in functie van Instandhoudingsdoelen

Floris Vanderhaeghe (Hoofdauteur), Klaas Debusschere, Maarten Hens, Cécile Herr, Leon Lommaert, Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2740 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het beheerplan in opmaak van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Ronde Put’ te Mol-Postel wordt getracht de actueel aanwezige natuurwaarden, bodemkundige waarden en recreatieve belangstelling te behouden. De verdere ontwikkeling van deze waarden moet maximaal invulling geven aan de bestaande beleidsvisie en houdt rekening met de plaatselijke abiotiek. Het advies gaat na welke waterpeilen ingesteld dienen te worden voor het bereiken van de natuurdoelen en welke beheermaatregelen nodig zijn voor een succesvol heideherstel ter hoogte van vergraste randen langs de Ronde Put.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-dec-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2387

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Beheer van natuur

  Dit citeren