Advies betreffende het plan-MER PRUP 'Secundaire wegverbinding Aalst-Lebbeke (N41)' incl zoekzones voor windturbines

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1647 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen wordt een te ontwerpen secundaire weg II (N41 vanaf de N47 tot de N406, tussen Dendermonde en Aalst) aangeduid. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dient om het nieuwe tracé van de weg planologisch vast te leggen. In het kader van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een milieueffectenrapport (plan-MER) opgesteld. In het plan-MER wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om windturbines te plaatsen in een aantal zoekzones langsheen het traject van de weg. Dit advies formuleert een aantal bemerkingen bij het plan-MER.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-mrt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2505

  Thematische lijst

  • Versnippering
  • Milieu
  • Transport
  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren