Advies betreffende het ‘project-MER Windpark Boterdijk, te Middelkerke & Nieuwpoort’

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  110 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een naamloze vennootschap wenst naast de 3 bestaande, 6 bijkomende windturbines te bouwen in Middelkerke en Nieuwpoort. Er is een milieueffectenrapport (MER) vereist. Een studiebureau heeft een ontwerp-MER opgemaakt. Dit advies omvat de evaluatie van het onderdeel Fauna en Flora in het ontwerp-MER, meer bepaald wat betreft: de volledigheid van de beschreven referentiesituatie (voor vogels en vleermuizen). de volledigheid en correctheid van de beoordeling van milieueffecten.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 18-apr-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2749

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren