Advies betreffende het stuwpeil voor stuwen in de polder van Bazel en Rupelmonde in (Kruibeke) het GOG KBR

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1777 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Naast waterberging dienen ook een aantal natuurcompensaties te worden gerealiseerd binnen het gebied. In de polder van Bazel en Rupelmonde, ten zuiden van de Barbierbeek, moet een weidevogelgebied ontwikkeld worden met een oppervlakte van 150 ha dat minstens 100 broedparen weidevogels huisvest. Ook 97.5 ha rivierbegeleidend bos moet worden gecompenseerd binnen de totale bosoppervlakte van 150 ha. Voor dit advies wordt nagegaan of er maximale en minimale stuwhoogtes van de voorziene stuwlocaties bepaald kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van het weidevogelgebied van Rupelmonde en de optimale ontwikkeling van de rivierbegeleidende boss
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jun-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2506

  Thematische lijst

  • Grondwater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Vallei- en moerasbossen
  • Beheer van water
  • Graslanden
  • Biotopen

  Dit citeren