Advies betreffende het type dwarsprofiel voor schorherstel langs de Durme

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1706 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Door baggerwerken in de stroomgeul van de tijgebonden Durme en het daarbij deponeren van de baggerspecie op de schorren, en door een vermindering in overstromingsfrequentie, is binnen de oevers van de tijgebonden Durme areaal aan zeldzaam zoetwaterschor verloren gegaan. Bij het ontwerp van de resterende dijkwerken langs de Durme in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, is het aangewezen dat er een type toekomstig/gewenst dwarsprofiel van de rivier ter beschikking wordt gesteld om te komen tot een uitgangsituatie waarbij ontwikkeling van schorren (terug) mogelijk wordt. Het advies gaat na of er een voorstel gemaakt kan worden van een gewenst typeprofiel van de rivier om het schorherstel mogelijk te maken van de Durme stroomopwaart
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-nov-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2396

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Slikken en schorren
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren