Advies betreffende het verzoek tot ontheffing van milieueffectrapportageplicht voor dijkwerken langs de Schelde (linkeroever van Liefkenshoektunnel tot Deurganckdok)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1758 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Waterwegen & Zeekanaal wenst, in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan, de bestaande waterkeringen te verhogen op de linkeroever van de Schelde in Beveren, in de zone ter plaatse van het Fort Liefkenshoek. Hiervoor werd een tweede maal een verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportageplicht voor dit project ingediend. Dit advies beantwoordt aan de vraag van de Dienst milieueffectrapportage om de effectinschatting en -beoordeling, inclusief de passende beoordeling, aan een kritische blik te onderwerpen. Er worden eveneens opmerkingen geformuleerd bij de projectbeschrijving, de referentiesituatie en de ontwikkelingsscenario’s.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-aug-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2366

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren