Advies betreffende het verzoek tot ontheffing voor het project "Ontpoldering 'Groot Schoor' te Bornem".

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1560 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het ‘Groot Schoor’ in Bornem wordt ontpolderd. Volgens artikel 4.3.3. §3 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) kan men voor projecten die voldoen aan de criteria in DABM bijlage II een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage-plicht indienen bij het Team MER van de Vlaamse Overheid. Op 24 december 2020 diende De Vlaamse Waterweg nv dergelijk ontheffingsverzoek in voor de Ontpoldering van het 'Groot Schoor' te Bornem.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-feb-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4108

Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Natuurherstel

Dit citeren