Advies betreffende het vismigratieknelpunt aan het pompstation Rode Weel in Antwerpen

David Buysse (Hoofdauteur), Johan Coeck, Ans Mouton

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3762 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Door het uitbouwen van de haven van Antwerpen is de monding van de verlegde Schijn afgesneden van de Schelde. Hierdoor ontstond een vismigratieknelpunt. Het pompstation Rode Weel zorgt momenteel voor het overpompen van het water van de verlegde Schijn naar het Kanaaldok. Er is ook een leiding aanwezig naar de Schelde. Deze is sinds 2009 functioneel gesloten, maar wordt nog regelmatig gebruikt om te voorkomen dat de leidingen zouden aanzanden en de installatie zou vastlopen en onbruikbaar worden. In dit advies wordt onderzocht of zilverpaling door de bestaande leiding kan migreren naar de Schelde en wordt nagegaan welke aanpassingen nodig zijn om deze verbinding als migratiekanaal in te zetten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jan-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3031

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Beheer
  • Beheer van water

  Dit citeren