Advies betreffende het voorkomen van grove den binnen het habitattype 9190

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1512 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Er bestaat onduidelijkheid rond de positie van de boomsoort grove den binnen het Natura2000 habitattype 9190. Enerzijds wordt grove den (evenals alle andere naaldhoutsoorten) negatief beoordeeld vanuit de habitatbeschrijving, anderzijds vermeldt de LSVI-tabel en een vorig INBO advies (INBO.A.2012.30) de soort als sleutelsoort van het habitattype. In dit advies wordt deze schijnbare tegenstrijdigheid verklaard.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-mrt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2912

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren