Advies betreffende het voorstel slachtoffer monitoring en resultaatverbintenis windpark Goeiende (Zele)

Lode De Beck (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  529 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2011 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van 4 windturbines ten zuiden van de E17 in Zele (windpark Goeiende). Bij de vergunningsaanvraag was een rapport gevoegd met een verslag van vogeltellingen in een deel van de projectzone en een inschatting van het aantal vogelslachtoffers. In dit rapport werd besloten dat het verwachte aantal aanvaringsslachtoffers beperkt zou zijn. Omdat er nog twijfel bestond over het mogelijk aantal aanvaringsslachtoffers en de impact daarvan op de vogelpopulaties, werd als voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen dat er een monitoringsplan en afsprakenkader moesten opgemaakt worden. Dit advies gaat na of het ontwerpmonitoringsplan en -afsprakenkader invulling geeft aan d
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-mei-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2932

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren