Advies betreffende het vrijwaren van de natuurwaarden op de Groene Assen tijdens het graven van langsgrachten

Olivier Dochy (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  790 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De ‘Groene Assen’ zijn oude spoorwegbeddingen die in beheer zijn bij de provincie West- Vlaanderen. Op een aantal plaatsen is de reële breedte sterk ingekrompen door wederrechtelijke inname door aanpalende grondgebruikers. Deze bermbreedte wordt nu terug bij het domein gevoegd via afpalingen. Op locaties met aanpalende landbouwgrond, in het bijzonder akkers, wordt hierbij een sloot gegraven als fysische begrenzing. Daarnaast wordt op sommige trajecten ook de bedding in ternair zand vernieuwd of het huidige wegdek in ternair zand verwijderd en vervangen door asfalt. De werken kunnen een belangrijke impact hebben op de natuurwaarde van de bermen. Dit advies gaat na hoe het grondverzet best kan gebeuren om de natuurwaarden minimaal te schaden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-feb-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2498

  Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Beheer
  • Beheer van natuur

  Dit citeren