Advies betreffende inrichting en beheer van het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode

Jo Packet (Hoofdauteur), Luc Denys, Gerald Louette, Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2806 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode wordt gestreefd naar het herstel van helder, vegetatierijk water met Natura 2000 habitattype 3150 en de optimalisatie van het broed- en leefgebied voor o.m. woudaap en roerdomp. Door de eutrofiëring van het oppervlaktewater blijkt een duurzaam herstel zeer moeilijk, ondanks de genomen maatregelen. Dit advies gaat na hoe groot de problematiek is en of er voorbeelden zijn van succesvolle natuurherstelprojecten onder vergelijkbare abiotische omstandigheden. Ook wordt onderzocht of het streefdoel realistisch is in de gegeven omstandigheden en welke maatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Daarnaast worden alternatieve beheerdoelstellingen geformulee
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 12-aug-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2877

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Milieu
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Soorten en habitats
  • Vermesting
  • Stilstaande wateren
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren